Aktiviteler

Aktivite, genel olarak bir faaliyetin gerçekleştirilmesini ifade eder. Bu faaliyetler, çeşitli alanlarda gerçekleşebilir. Örneğin, bir okulda yapılan bir aktivite öğrencilerin birbirleriyle etkileşim kurmasına ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Aynı şekilde, bir işletmede yapılan bir aktivite, çalışanların takım çalışması becerilerini…